JSKD – ETN

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) vsako leto izvaja javne razpise in pozive za sofinanciranje kulturnih projektov in programov za kulturna društva in zveze kulturnih društev. Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov, ki so izvedeni kot prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javno dostopne kulturne aktivnosti), izobraževanja in strokovna usposabljanja ali založniški, filmski in video projekti ter manjše investicije v infrastrukturo, namenjeno kulturi (oprema in investicijsko vzdrževanje).

JSKD po pogodbi s pristojnim ministrstvom izvaja javne razpise za posamezna področja dejavnosti (mreža multimedijskih centrov, skupnostne umetnosti) ali za specifične skupine uporabnikov (etnične manjšine). V sodelovanju z občinami JSKD razpisuje sredstva za redno delovanje kulturnih društev na lokalni ravni.

JSKD v začetku vsakega leta objavi Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji, ki je bolj znan kot ETN.

Leta 2020 je JSKD sofinanciral tudi projekt #ustvarjajmoskupaj Zavoda Burja. Osrednji namen projekta #ustvarjajmoskupaj, ki je bil v letu 2020 sofinanciran preko programa Etn-2020 s strani Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, je bila organizacija izobraževalno – predstavitvenih delavnic in zaključne razstave izdelkov hrvaške, srbske in bošnjaške ‘art & craft’ oblikovalske skupnosti, s tematiko in motivi ohranitve in poustvarjanja manjšinske kulturne dediščine, tako tradicionalne kot tudi moderne kulture. Več o projektu lahko spoznate skozi katalog, prispevek in skozi galerijo slik.