Spletni izobraževalni tečaj

Projekta 7D – Sedma dimenzija

Spletni tečaj ‘Sedma dimenzija’ je odprt in brezplačen za vse in vsakogar. Spletni tečaj poteka v obdobju od 7. 10. 2019 do 18. 12. 2019 in obsega najmanj 12 ur za posamezni modul. Navedeno število učnih ur obsega pregled spletnih video delavnic in predavanj, pregled gradiva ter individualno delo. Vsak modul zajema tudi navodila in vprašanja za individualno delo. Spletni tečaj zajema 4 module, ki vas vodijo do končnega digitalnega potrdila o opravljenem tečaju, ki vam bo v pomoč kot orodje za priznavanje znanja, pridobljenega z neformalnim učenjem.

Spletni tečaj 7D poteka v okviru kulturno-izobraževalnega procesa, ki je namenjen večji socialni vključenosti manjšinskih pripadnikov na področju kulture. Cilj projekta 7D je spodbuditi manjšinske pripadnike k pridobivanju novih znanj, spretnosti, veščin, spodbujanju ustvarjalnosti, krepitvi medkulturne zavesti, samoiniciativnosti in iskanju zaposlitvenih možnosti na različnih področjih kulture.

Kontakt za več vprašanj: info@zavod-burja.si