ZAPOSLUJEMO!! Prosta delovna mesta v Zavodu Burja

, , , , , , ,

Zavod burja zaposluje

Jeseni smo združeno ustvarjali skupaj

Kultura človeka opredeljuje kot družbeno bitje, prispeva k oblikovanju njegove individualne in kolektivne identitete ter ohranja njegovo dostojanstvo. Kultura različnosti je temeljni pogoj sožitja v skupnem evropskem prostoru, zato je zaveza k negovanju vsakršne raznolikosti, tudi etnične, še toliko bolj pomembna pri sprejemanju posameznika v sodobnem svetu.