Jela Krečič in Slavoj Žižek navdušila polno dvorano Celjskega mladinskega centra

Strokovna delavnica o fenomenu TV serij in svetu apokalips v katerem živimo

Delavnice Sedma dimenzija 7D

Predstavitev projekta Sedma dimenzija – 7D

S projektom Sedma dimenzija želimo prispevati k več ji socialni vključenosti manjšinskih pripadnikov s področja celjske regije. Projekt je namenjen priseljenčem, potomčem, partnerjem priseljenčev in vsem ostalim, ki so tako ali drugače povezani s poznavanjem različnih kultur, jezikov in navad manjšinskih skupnosti s področja nekdanje SFRJ, živečih v Sloveniji.

Do konca leta 2019 bomo izvedli več kot 30 izobraževalnih delavnic, ki bodo potekale v sodelovanju zorganizacijami iz celjske regije ter številnimi uveljavljenimi strokovnjaki. Udeležence bomo spodbudili k razvijanju novih znanj, spretnosti, veščin, ustvarjalnosti, medkulturne zavesti, samoiniciativnosti in učinkovitejšemu iskanju zaposlitvenih in kariernih možnosti. Z novimi in inovativnimi oblikami dela, kot sta modela MOOC in Open Badges, ter s strateško uporabo odprtega in prilagodljivega učenja, virtualno mobilnostjo, prosto dostopnimi učnimi viri ter s povezovanjem različnih deležnikov regije, bomo izvedli usposabljanja na področju manjšinske kulture in umetnosti, likovne umetnosti in oblikovanja, medijskih in digitalnih umetnosti ter upravljanja v kulturi. Pripadnike bomo z različnimi kreativnimi pristopi vključili v inovativne aktivnosti informiranja, povezali z različnimi organizacijami, spodbudili k aktivnem državljanstvu, vzpostavili učinkovit dvosmerni proces za njihovo trajno vpetost v družbo.

Projekt Sedma dimenzija v vrednosti 86.900,10 EUR sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, skupna vrednost projekta pa je ocenjena na 92.800,10 EUR. Projekt Sedma dimenžija izvaja Zavod Burja v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom, Srbskim kulturnim humanitarnim društvom Desanka Maksimovič Celje, Študentskim, mladinskim in otroškim centrom Laško – SMOCL ter Kulturnim društvom Anton Aškerc Rimske Toplice.