Izdelava Učnih Intelektualnih Rezultatov Projekta Manjšinska Mladinoteka

V obdobju od junija 2019 do decembra 2019 je potekalo veliko aktivnosti z namenom izdelave intelektualnih rezultatov projekta Manjšinska mladinoteka. Sočasno so potekale tako aktivnosti izbora izvajalcev kot tudi operativno delo na terenu, za izvedbo vseh treh intelektualnih rezultatov. 

Pripadniki partnerskih organizacij so si skladno s potrjenim načrtom dela razdelili naloge za doseganje projektnih ciljev. Pripadniki Zavoda Burja so v sodelovanju s predstavniki partnerjev vseskozi koordinirali delo in se udeleževali večino aktivnosti na terenu, tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem in v Srbiji.

Za izdelavo intelektualnega rezultata Manjšinska videoteka so potekala snemanja na terenu, na štirih lokacijah v vseh treh državah, kjer se projekt izvaja. V Tavankutu v Srbiji so snemanja potekala od sredine avgusta do začetka septembra, v Novi Gradiški na Hrvaškem konec septembra, v Rušah novembra, v Celju in celjski okolici pa v začetku decembra. 

Posnetih je bilo več kot pet ur različnih materialov, kateri so sedaj v fazi selekcije za zaključno montažo. Pilotno je bil montiran tudi prvi od šestih filmov. Ko bodo vsi filmi montirani, se bodo še grafično obdelali in podnaslovili.

Partnerske organizacije so v tem obdobju izvedle tudi selekcijo pripadnikov – mladih volonterjev, ki pomagajo tudi pri zbiranju materialov za izdelavo ostalih intelektualnih rezultatov. Večina dela na terenu za izdelavo brošure in turističnega zemljevida Naša kultura v našem mestu je že izvedena. Materiali se obdelujejo skladno s standardom, ki so si ga oblikovalci tega intelektualnega rezultata zamislili.

Tudi za izdelavo publikacije Manjšinski kompas je bilo zbranega že veliko materiala – strokovnih prispevkov različnih strokovnjakov. Izdelana so tudi vsebinska poglavja in kazala, zbran pa je bil tudi izdaten fotografski material za namen tiska.

V naslednjem obdobju, od začetka februarja pa do sredine maja 2020, bodo vsi sodelujoči predstavniki partnerskih organizacij nadaljevali z delom na izdelavi intelektualnih materialov, konec marca pa se bodo predstavniki organizacij udeležili še drugega mednarodnega srečanja, kjer bodo potrdili načrt operativnega dela in podroben časovni okvir za zaključek predvidenih projektnih aktivnosti.