Prvi partnerski sestanek Projekta Manjšinska Mladinoteka

Rimske Toplice, 24.05.2019 – 26.05.2019

Od 24. do 26. maja je v Rimskih Toplicah potekalo prvo mednarodno srečanje partnerjev evropskega projekta “Manjšinska mladinoteka”, ki ga znotraj programa Erasmus+ v sodelovanju s svojimi partnerji iz Srbije, Hrvaške in Slovenije izvaja Zavod Burja.

Poleg predstavnikov Zavoda Burja so se srečanja udeležila dva predstavnika partnerske organizacije iz Srbije, HKPD Matija Gubec iz Tavankuta, dva predstavnika partnerske organizacije iz Hrvaške, društva Studio B iz Nove Gradiške in pa predstavnik partnerske organizacije iz Slovenije, Centra za mlade Ruše (CEZAM).

Glavni cilj 16-mesečnega mednarodnega projekta je vzpostaviti učinkovito partnersko sodelovanje ter oblikovati inovativne učne pristope in pripomočke na področju ustvarjalnega manjšinskega turizma in kulturne dediščine, s katerimi bomo prispevali k spremembam praks in smernic za večjo socialno vključenost mladih manjšinskih pripadnikov nekdanje Jugoslavije na področju Slovenije, Hrvaške in Srbije.

V tem projektu bomo izdelali tri različna učna orodja, t.i. intelektualne rezultate, katere bomo skozi promocijske dogodke v Srbiji, na Hrvaškem in v Sloveniji delili skozi partnersko mrežo in zainteresiranimi deležniki, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem mladih. 

Prvo učno orodje je izdelava šestih filmov, ki jih bomo povezali v t.i. ‘Manjšinsko videoteko’. V tem učnem sklopu bodo različni strokovnjaki, predstavniki partnerskih organizacij in mladinski delavci delili svoje izkušnje in metodologijo dela na specifičnem tematskem področju. Tu gre za različne predstavitve in predavanja na področju prožnih in sodobnih pristopov pri ohranjanju manjšinske kulturne dediščine, promocije manjšinske kulture, ustvarjalnega manjšinskega kulturnega turizma, medkulturnega in poslovnega komuniciranja ter vodenja projektov v kulturi. Svoj pogled na zadevo pa bodo podali tudi mladi. 

V drugem intelektualnem rezultatu se bomo osredotočili na izdelavo brošure ‘Naša kultura v našem mestu’. V njej bo tudi turistični zemljevid – vodnik različnih manjšinskih znamenitosti v sodelujočih lokalnih skupnosti z osredotočenostjo na vpliv manjšinske kulture na večinsko obratno.

Tretje učno orodje je izdelava publikacije ‘Manjšinski kompas’. Gre za publikacijo, ki bo vključevala teoretične in strateške smernice za večjo socialno vključenost mladih manjšinskih pripadnikov na primeru ustvarjalnega manjšinskega turizma in kulturne dediščine. Te bodo pripomogle k aktivnejšemu sodelovanju mladih v neformalnih oblikah usposabljanj ter večji socialni vključenosti mladih pripadnikov v družbo.

Samo srečanje ob začetku izvedbe projekta je bilo pomembno zaradi tega, ker so se lahko predstavniki partnerskih organizacij med seboj spoznali, dodelali operativni načrt dela, razdelili projektne naloge ter definirali svoje obveze in dolžnosti.

Tomi Prosnik, predstavnik Centra za mlade Ruše CEZAM je ob tem srečanju dejal: »Naša organizacija opravlja funkcijo upravljavca infrastrukture in organizatorja programov za prosti čas v majhnem mestu Ruše, ki leži na severovzhodu Slovenije. Naša osnovna dejavnost je izvedba programov in projektov na področju kulture, športa, turizma in mladine. Sodelujemo z lokalnimi in regionalnimi združenji, organizacijami in partnerji, da bi lahko svojim obiskovalcem zagotovili kakovostne programe, ki pozitivno vplivajo na našo družbo. Imamo bogato infrastrukturo, kot so notranji bazen, skate park, pumptrack, in-line hokejsko igrišče ter ostalo infrastrukturo,  ki jo uporablja veliko število mladih. Kot partnerji v tem mladinskem projektu želimo aktivno sodelovati z našimi izkušnjami in viri v programu Erasmus + in zagotoviti, da se projekt čim bolje izvaja, doseže zastavljene cilje ter vključi in izobrazi čim več mladih iz regije.«

Nikolina Jureković iz društva Studio B iz Nove Gradiške pravi, da že dve leti sodeluje v programu Erasmus+, do sedaj le skozi mladinske izmenjave: »To je naše prvo strateško partnerstvo. V okviru tega projekta bo Studio B dal svoj doprinos k izdelavi intelektualnih rezultatov. Sodelovali bomo pri njihovem razvoju in izdelavi, da se bodo ljudje lahko izobraževali o kvalitetnem vključevanju mladih in vseh manjšin v družbo. Studio B sodeluje z različnimi deležniki, ima pa tudi različen presek svojih članov, z različnimi socialnimi in statusnimi ovirami. Upamo, da bomo s tem projektom lahko razširili ponudbo za vse te mlade, in da bomo nekje junija prihodnje leto širši javnosti lahko predstavili svoje delo.«

Ladislav Suknović, predstavnik društva HKPD Matija Gubec Tavankut pravi: »Veselimo se izvedbe projekta Manjšinska mladinoteka, za katerega sem prepričan, da bo pozitivno vplival na hrvaško skupnost v Vojvodini. Projekt z različnimi aktivnostmi v treh državah bo zagotovo odprl nove teme in dialog pri preučevanju položaja nacionalnih manjšin, pa tudi pri uporabi dobrih izkušenj in praks. Zagotovo nas bo projekt še dodatno obogatil, tudi izkustveno in nam odprl nova obzorja programa Erasmus+. Na ta način bomo okrepili svoje zmogljivosti, promovirali celotno skupnost in predstavili dosedanje dosežke v razvoju lokalne skupnosti, pa tudi manjšinski skupnosti, kar zagotovo predstavlja dodaten pomen našemu delu.« 

Damir Hauptman iz Zavoda Burja pravi, da se znotraj organizacije ukvarjajo predvsem z organiziranjem kulturnih prireditev ter izobraževanjem tako priseljencev kot tudi vseh drugih marginaliziranih in ranljivih skupin. »Trenutno zvajamo kar nekaj projektov, iz programa Erasmus+, iz programa Evropa za državljane in programa Evropskega socialnega sklada. Projekt Manjšinska mladinoteka je zanimiv predvsem zato, ker bo pozitivno vplival na povezovanje regionalnih manjšin, s poudarkom na mladih. V njem sodelujejo štiri organizacije s področja nekdanje Jugoslavije – iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. Skozi projekt želimo spodbuditi ustvarjalno delo priseljencev in ostalih manjšin z namenom boljšega izkoriščanja svojih potencialov in integracije v družbo, predvsem skozi kulturno – turistične vsebine, na katerih lahko gradijo svojo profesionalno kariero. Ta projekt je namenjen predvsem mladim, v okviru njega pa bomo ustvarili tri učna orodja, ki bodo spodbudila boljšo metodologijo dela v neformalnem izobraževanju mladih.«

Projekt je odobrila Evropska komisija v okviru programa Erasmus+, skozi ključno aktivnost 2 – strateška partnerstva. Traja od maja 2019 do septembra 2020. Naslednji partnerski sestanek je predviden konec marca 2020. Na njem bodo predstavniki partnerskih organizacij analizirali potek dosedanjega dela, podali poročila o opravljenem delu ter usvojili načrt preostalega dela in aktivnosti, za uspešno izdelavo intelektualnih rezultatov in njihovo promocijo.